AWM
AUSLIEFERUNG PROSPEKTE SERVICE
PRESSE

[HOME]
Presse
Auslieferung Juni 2018 / 2


Hier sind die Pressefotos für die Auslieferung Juni. Die Bilder sind ca 20x10cm, 300dpi, CYMK, 1.4MB. 
Die Bilder sind (c) AWM Automodelle.
- AWM - Busse 2018 / 2
75478 SETRA S 516 HD
"Vogel"
75497 SETRA S 515 HD
"Koch"

- Gruppenfotos
9197.51
"Tabaknatie/ECS"
9198.01
"Lannutti"
9196.01
"Kobernuss"
9197.11
"Smet"
53774
"Vos Logistics"
9198.01
"Lannutti"
53770
"Roemaat"
53765
"Netwerk"
53763
"Ter Horst"
9143.01
"Michele Sole"
53770
"Roemaat"
9143.01
"Michele Sole"
53774
"Vos Logistics"
9197.11
"Smet"
9197.51
"Tabaknatie/ECS"
9196.01
"Kobernuss"
75497
"Koch"
75478
"Vogel"
11311
SETRA S 531 DT
11891
MB Tourismo M/3
11891
MB Tourismo M/3
75478
"Vogel"
11311
SETRA S 531 DT
75497
"Koch"
 
Presse
[HOME]