AWM
AUSLIEFERUNG PROSPEKTE SERVICE
PRESSE

[HOME]
Presse
Auslieferung April 2019 / 2Hier sind die Pressefotos für die Auslieferung April. Die Bilder sind ca 20x10cm, 300dpi, CYMK, 1.4MB. 
Die Bilder sind (c) AWM Automodelle.
- AWM - Österreich 2018
54427 DAF XF 106 SSC / Aerop. - G-KSZ "Nothegger"
54430 DAF XF 106 SSC / Aerop. - Schubb.-SZ
"Buchinger"- Gruppenfotos
9261.41
"Schnaus"
75621
"Latusek"
53647
"Endresen"
9273.21
"Becker"
75292
"TMA/Nunner"
53779
"Verkleij / Eucon"
53777
"Jan de Bakker/IWT"
75126
"Samskip"
9192.01
"Link"
54430
"Buchinger"
74492
"Brandweer/USAR"
53642
"Danske Fragtmaend"
75448
"Thomae"
54427
"Nothegger"
53779
"Verkleij / Eucon
75621
"Latusek"
75292
"TMA/Nunner"
9273.21
"Becker"
9261.41
"Schnaus"
53777
"Jan de Bakker/IWT"
9192.01
"Link"
75126
"Samskip"
54430
"Buchinger"
53647
"Endresen"
 
Presse
[HOME]